fbpx

Sin título 1

Àrea econòmica-financera

eco-finOrganització administratiu-comptable i controls de costos
 • Organització i implantació de comptabilitats.
 • Organització administrativa (circuits administratius i impresos).
 • Organització i implantació de sistemes per al control i reducció de costos.
Tenidoria comptable

Correspon a la gestió de la comptabilitat de l'empresa, per la qual existeixen varies fórmules adaptables a les necessitats i estructura de l'empresa. En tots els casos s'estableix:

 1. Verificació  prèvia de la informació.
 2. Codificació i procés de la informació per ordinador.
 3. Comprovació del processat.
 4. Llistats mensuals en funció de les necessitats de l'empresa (major, balanç, compte d'explotació i registres d'IVA).
 5. Anàlisi comparativa d'explotació.
Mercantil
 • Confecció i presentació de llibres oficials (Diari, Major i Inventaris, Comptes Anuals).
 • Redacció d'actes i el seu passi al llibre oficial (Societats Mercantils).
 • Confecció i presentació dels Comptes Anuals al Registre Mercantil.
 • Assessorament i confecció de la documentació necessària en matèria d'operacions vinculades.
Assessorament econòmic-financer
 1. Anàlisi - A partir de la informació comptable mensual, s'estableix un seguiment del funcionament de l'empresa a nivell econòmic-financer.
 2. Assessoria -  Per a aspectes puntuals d'aquesta àrea o amb caràcter permanent:
  • Estudi de necessitats de finançament. Recerca de condicions creditícies més avantatjoses termes de crèdit més avantatjós. Intervenció en tot el procés de tramitació de crèdits.
  • Inversions financeres: anàlisi d'opcions, en funció de la tipologia de client, la situació del mercat i la durada de la inversió. Assessorament en tot el procés d'inversió.
  • Estudis de rendibilitat.
  • Estudis de viabilitat d'empreses en funcionament o projectes.
Auditoria comptable
 • Auditories parcials o completes, a efectes interns. 
 • Auditoria completa en compliment de la normativa vigent.
 • Due Diligencia o Auditoria de Compra.
Valoració de l'empresa i participacions
 • Adquisicions d'empreses o part d'aquestes.
 • Separacions de socis, etc.

ASESORAMIENTO GRATISGRANDE

Miembro de

aeca accid apttcb


   Lun.-Jue. | 08h-16h
   Vie. | 08h-15h